Bestuur

Het bestuur van de Imkervereniging wordt gevormd door zeven bestuursleden. Het bestuur vergadert iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in de maand augustus. In deze vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de vereniging besproken en worden activiteiten voorbereid.

Het bestuur van de imkervereniging bestaat uit onderstaande leden.

Voorzitter: Jan Schrage
Secretaris: Jacques Bielen
Penningmeester: Bertha van den Brink
Vice-voorzitter: Riek Huijs-Hoeijmakers
 
Leden:
 
Peter Alards
Ans Hoeijmakers

Annemarie Theeuwen

Kandidaat lid:

Vacature ....u misschien ??
 
e-mailadres bestuur: imkervereniging@zoemhukske.nl

Top