Bestuur

Het bestuur van de Imkervereniging wordt gevormd door zeven bestuursleden. Het bestuur vergadert iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in de maand augustus. In deze vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de vereniging besproken en worden activiteiten voorbereid.

Het bestuur van de imkervereniging bestaat uit onderstaande leden.

Voorzitter: Jan Schrage

Vice voorzitter: Riek Huijs- Hoeijmakers

Secretaris: Jacques Bielen

Penningmeester: Bertha van den Brink

 
Leden:
 Peter Alards
Annemarie Theeuwen

Kandidaat lid:

Vacature ....u misschien ??
 
e-mailadres bestuur: zoemhukske@zoemhukske.nl 

Top