Bestuur

Het bestuur van de Imkervereniging wordt in principe gevormd door zeven bestuursleden. Ieder bestuurslid is, in het seizoen van april tot oktober, coördinator van een praktijkmiddag. Het bestuur vergadert iedere éérste dinsdag van de maand, behalve in de maand augustus. In deze vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de vereniging besproken en worden activiteiten voorbereid.

Het bestuur van de imkervereniging bestaat uit onderstaande leden.

Voorzitter: Jan Joosten

Vice voorzitter: Riek Huijs- Hoeijmakers

Secretaris: Jacques Bielen

Penningmeester: Bertha van den Brink

Leden:
Annemarie Theeuwen

Arianne Smits

 Mailadres bestuur: zoemhukske@zoemhukske.nl 

Top