Bestuur

Het bestuur van de Imkervereniging wordt in principe gevormd door zeven bestuursleden. Ieder bestuurslid is, in het seizoen van april tot oktober, coördinator van een praktijkmiddag. Het bestuur vergadert iedere éérste dinsdag van de maand, behalve in de maand augustus. In deze vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de vereniging besproken en worden activiteiten voorbereid.

Het bestuur van de imkervereniging bestaat uit onderstaande leden.

Voorzitter: Jan Joosten

Vice voorzitter: Riek Huijs- Hoeijmakers

Secretaris: Jacques Bielen

Penningmeester: Bertha van den Brink

Leden:
Annemarie Theeuwen

Kandidaat lid: vacature

------------------------------------------------------------------------------------2023----------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Van een aantal huidige bestuursleden loopt de bestuurstermijn in 2023 af.

Vraag eens naar de profielschets van de diverse functies om je een beter beeld te krijgen van wat een bestuursfunctie inhoudt.

Laat wat van je horen ............u misschien ?? U kunt zich altijd, vrijblijvend, melden voor een kennismakingsperiode.

 Mailadres bestuur: zoemhukske@zoemhukske.nl 

Top