Imkervereniging Horst e.o.

Imkervereniging Horst e.o. is opgericht in 1915. De vereniging is een afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Het algemene doel van de vereniging (afgeleid van de doelstelling van de NBV) is het bevorderen van de bijenteelt. Ook stelt de vereniging zich ten doel om het natuurlijke leefmilieu van insecten in het algemeen en dat van de honingbij in het bijzonder in stand te houden of te verbeteren. De Imkervereniging behartigt de belangen van haar leden.

Deze doelen worden door onder andere verbreiding van kennis over bijen en bijenteelt, het geven van voorlichting en het (doen) geven van onderwijs over bijenteelt. Ook zorgt de vereniging ervoor dat haar leden op de hoogte zijn van gezondheids-bevorderende maatregelen.

De Imkervereniging Horst e.o. telt ongeveer 100 leden, die samen plezier beleven aan het houden van 1000 bijenvolken in hun tuin of in een natuurgebied. De activiteiten van de vereniging vinden plaats in het ’t Zoemhukske. Het werkgebied van de vereniging omvat algemeen de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en Peel en Maas..

Je wordt lid van Imkervereniging Horst e.o. door je aan te melden op de website van de NBV, www.bijenhouders.nl . Een mailtje naar het secretariaat van de Imkervereniging mag ook: zoemhukske@zoemhukske.nl .

Lidmaatschap

Het NBV-lidmaatschap kent verschillende vormen. Hieronder de hoogte van de contributie voor het hele jaar 2023.  

Contributie NBV - 2023

 

- Gewone leden*

 € 82.50*

- Europese leden 

 € 75,-

- Leden buiten Europa 

 € 75,-

- Jeugdleden**

 € 31,25

- Gezinsleden***

 € 31,25

- Deelnemers Basiscursus Bijenhouden ****

 € 0,-

* Van dit bedrag gaat € 20,00 rechtstreeks naar de imkervereniging Horst en omstreken
** Het jeugdlidmaatschap is geldig tot het jaar dat je 18 wordt.
*** Een gezinslid heeft hetzelfde adres als een gewoon lid. Een gezinslid krijgt geen vakblad Bijenhouden
**** Beginnende bijenhouders zijn gedurende het cursusjaar gratis lid van de NBV. Zij dienen daarom zichzelf via de NBV site aan te melden ter registratie als basicursist . Na het cursusjaar blijft u automatisch lid van de NBV, tenzij u vóór 1 december van dat jaar laat weten daarvan af te zien..

Hebt u geen bijen en wilt u het werk van de vereniging steunen? Wordt dan Vriend van ’t Zoemhukske voor €20,00 per jaar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de vereniging: zoemhukske@zoemhukske.nl

Top