Groenfonds

Imkers werken niet alleen ín de bijen, maar ook vóór de bijen. Braakliggende gronden en zogenoemde overhoeken worden jaarlijks ingezaaid met eenjarige bloemen. Bessenstruiken en bij-vriendelijke bomen worden waar mogelijk aangeplant. De bijenhouders hebben regelmatig overleg met de (lokale) overheid en natuurverenigingen, zoals de Stichting Landschap Horst aan de Maas, over drachtplantverbetering en inzaai mogelijkheden. Gezamenlijk zorgen bijenhouders, overheid en natuurverenigingen er vervolgens voor dat ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de drachtplantenverbetering. Ieder lid ontvangt in de maand april/ mei een pond zaaigoed voor eigen gebruik. Op deze wijze verhoogt het Groenfonds het aanbod van nectar en stuifmeel voor honingbijen, hommels, solitaire bijen en vlinders en levert zo een bijdrage aan de natuurwaarden in het Noord-Limburgse land.

Ook kun je terecht bij de contactpersoon van het Groenfonds Riek Huijs via : groenfonds@zoemhukske.nl 

In 2024 wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij men een plan voor een  groen project kan indienen.

Een commissie stelt voor een winnend plan een geldbedrag ter beschikking om het te realiseren.

* Het plan dient duidelijk omschreven te zijn, voorzien van een deugdelijke kostenopgave en via een lid van onze vereniging ingediend te worden bij onze secretaris via zoemhukske@zoemhukske.nl. De uiterste inzenddatum is 1 september 2024

Top