Groenfonds

Imkers werken niet alleen ín de bijen, maar ook vóór de bijen. Braakliggende gronden en zogenoemde overhoeken worden jaarlijks ingezaaid met eenjarige bloemen. Bessenstruiken en bij vriendelijke bomen worden waar mogelijk aangeplant. De bijenhouders hebben regelmatig overleg met de (lokale) overheid en natuurverenigingen, zoals de Stichting Landschap Horst aan de Maas, over drachtplantverbetering. Gezamenlijk zorgen bijenhouders, overheid en natuurverenigingen er vervolgens voor dat ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de drachtplantenverbetering. Op deze wijze verhoogt het Groenfonds het aanbod van nectar en stuifmeel voor honingbijen, hommels, solitaire bijen en vlinders en levert zo een bijdrage aan de natuurwaarden in het Noord-Limburgse platteland.

Ook kun je terecht bij de contactpersoon van het Groenfonds Riek Huijs via : groenfonds@zoemhukske.nl 

In 2023 wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij men een plan voor een  groen project kan indienen.

Een commissie stelt voor een winnend plan een geldbedrag ter beschikking om het te realiseren.

Top